Diensten

Met het groeien van mijn bedrijf, breiden ook mijn diensten uit. Hieronder een overzicht van waarvoor je mij kunt benaderen. Via de contactpagina kunnen we in contact komen. Ook kun je mailen naar info@kidsgrow.nl of bellen/appen naar 06 18388652.

Kleuterplusgroep

In elke kleuterklas zitten kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Soms is dat bekend, vaker niet. Toch hebben deze kinderen nodig dat ze gezien worden, want aanpassen kan al gebeuren binnen 4 weken na de start. En dan ben je ze kwijt. Mocht je niet weten hoe je deze kinderen in de klas kunt geven wat ze nodig hebben dan kunnen we samen bekijken hoe we dat doen. Ik kan ze uit de klas halen en wekelijks meermaals met ze werken. We kunnen ook in een traject samen kijken hoe dat er in de klas aan toe zou moeten gaan. Dit is een ander traject.

Observeren

Soms weet je niet wat er met een kind is. Wel zie je opvallend gedrag; anders dan andere kinderen, gedrag wat storend is wellicht in je groep. Ik kan met je meekijken. Door één of meerdere observaties kan ik zien wat een kind nodig heeft en vanuit daar kunnen we verder een plan van aanpak schrijven.

Invallen basisschool

Ik heb bijna 20 jaar ervaring in het onderwijs, waarvan 5 jaar peuteronderwijs. Mijn expertise ligt bij het jonge kind; voor groep 1/2 kun je mij zonder moeite plaatsen. Ik val in op ZZP-basis wat inhoudt dat ik achteraf mijn gewerkte uren factureer. Soms hebben scholen mij voor een langere periode nodig. Dit kan ook. In overleg spreken we dan af hoe we dit gaan inzetten.

Invallen peuterspeelzaal

Ik heb 5 jaar lang in mijn eigen peuterschool gewerkt en weet van de hoed en de rand. Je kunt me dus ook inhuren om (voor een korte periode) in te vallen bij jou op de peutergroep. Ik ben in het bezit van een geldig VOG, die daarvoor nodig is.

Coach

Binnenkort ben ik ook in te huren als (pedagogisch) coach. We kunnen samen een traject aangaan over zaken waar je tegenaan loopt in je pedagogsich werk.